GENOSCOPE DIAGNOSTIC

بنیانگذار نسل جدید کاوش ژنتیکی با رویکرد پزشکی شخصی

نقشه سلامت شما را کاوش می کنیم

ما ژن های شما را کاوش می کنیم تا به شما بگوییم...

بدن شما به چه درمان هایی پاسخ مناسب می دهد

پوست و موی شما چه نیاز هایی دارد

پاسخ بدن شما به رژیم های مختلف غذایی چگونه است

چه خطر های ژنتیکی سلامت شما را تهدید می کند

نقشه ژنتیک شما در ارتباط با فعالیت های ورزشی چگونه کد شده است

از کجا آغاز کنیم؟

مشاوره و درخواست

ژنوسکوپ مورد نظر خود را با توجه به اطلاعات داده شده و مشاوره با ما انتخاب کنید و کیت را از ما دریافت کنید

ارسال نمونه بزاق به ما

ما برای انجام این آزمایش، نیاز به نمونه بزاق شما داریم. شما می توانید این کار را با توجه به دستورالعمل کیت انجام دهید. نمونه‌‌گیری در مرکز ما و یا در منزل توسط خودتان می‌تواند صورت گیرد

انجام تست توسط ما

تعیین توالی ژنوم شما با استفاده از جدید ترین تکنولوژی‌های روز دنیا انجام می‌گردد و نتایج پس از تفسیر دسته بندی میگردد

تقدیم نتیجه تست به شما

نتایج در دفتر های مجزا تهیه شده و تقدیم شما میگردد

محصولات