بیماری ها

شما میتوانید با جستجو در لیست بیماری ها پنل مناسب را شناسایی کنید

نام پنل زیر گروه پنل اجزای پنل نام پنل به انگلیسی اجزای پنل به انگلیسی شماره گروه کدبندی نام گروه کدبندی شماره کد
بدخیمی ها اختلالات سرطانی استئوسارکوم (تومور بدخیم استخوان) Neoplasms Osteosarcoma 2 Neoplasms 2B51
بدخیمی ها اختلالات سرطانی آدنوماکارسینومای بدخیم Neoplasms Adenocarcinomas, Malignant 2 Neoplasms XH9SA7
بدخیمی ها اختلالات سرطانی پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی 1 Neoplasms Familial Adenomatous Polyposis 1; Fap1 2 Neoplasms 2B90.Y
بدخیمی ها اختلالات سرطانی پولیپوز مرتبط با MYH و سرطان کولورکتال Neoplasms Myh-Associated Polyposis And Colorectal Cancer - - -
بدخیمی ها اختلالات سرطانی تومور ویلمز Neoplasms Wilms Tumor 2 Neoplasms XH5QN3
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سرطان پانکراس Neoplasms Pancreatic Cancer 2 Neoplasms 2C10.Z
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سرطان پستان Neoplasms Breast Cancer 2 Neoplasms 2C60
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سرطان تخمدان Neoplasms Ovarian Cancer 2 Neoplasms 2C73.Z
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سرطان تیروئید، مدولاری خانوادگی Neoplasms Thyroid Carcinoma, Familial Medullary; Mtc 2 Neoplasms 2D10
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سرطان سینه و پانکراس Neoplasms Breast And Pancreatic Cancer 2 Neoplasms 2C10
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سرطان سینه و تخمدان Neoplasms Breast And Ovarian Cancer 2 Neoplasms 2C73
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سرطان سینه و کولورکتال Neoplasms Breast And Colorectal Cancer 2 Neoplasms 2B91.Z
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سرطان سینه و معده Neoplasms Breast And Gastric Cancer 2 Neoplasms 2B72
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سرطان سینه، رحم و کولورکتال Neoplasms Breast, Uterine And Colorectal Cancer 2 Neoplasms 2C78
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سرطان کولورکتال و پانکراس Neoplasms Colorectal And Pancreatic Cancer - - -
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سرطان مثانه Neoplasms Bladder Cancer 2 Neoplasms 2C94
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سرطان معده Neoplasms Gastric Cancer 2 Neoplasms 2B72.Z
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سرطان های دستگاه گوارش فوقانی Neoplasms Upper Aerodigestive Tract Cancers 2 Neoplasms 2C11
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سندرم پولیپوز نوجوانان و سرطان کولورکتال Neoplasms Juvenile Polyposis Syndrome And Colorectal Cancer - - -
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سندرم سندرم لی – فرامنی، سرطان سینه و موارد دیگر Neoplasms Li-Fraumeni Syndrome, Breast Cancer And More 2 Neoplasms 2C60
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سندرم لینچ Neoplasms Lynch Syndrome 2 Neoplasms
بدخیمی ها اختلالات سرطانی سندرم لینچ و سرطان کولورکتال Neoplasms Lynch Syndrome And Colorectal Cancer 2 Neoplasms 2B91.Z
بدخیمی ها اختلالات سرطانی فلوراوراسیل، کپسیتابین، آنالوگ های پیریمیدین، تگافور نئوپلاسم Neoplasms Fluorouracil, Capecitabine, Pyrimidine Analogues, Tegafur Andneoplasms - - -
بدخیمی ها اختلالات سرطانی کارسینوم تیروئید Neoplasms Thyroid Carcinoma 2 Neoplasms 2D10
بدخیمی ها اختلالات سرطانی گلیوما Neoplasms Glioma 2 Neoplasms 2A00.0
بدخیمی ها اختلالات سرطانی لنفوم بزرگ سلول بی منتشر Neoplasms Diffuse Large B Cell Lymphoma 2 Neoplasms 2A81
بدخیمی ها اختلالات سرطانی لنفوم فولیکولار Neoplasms Follicular Lymphoma 2 Neoplasms 2A80
بدخیمی ها اختلالات سرطانی لنفوم هوچکین Neoplasms Hodgkin's Lymphoma 2 Neoplasms 2B30
بدخیمی ها اختلالات سرطانی لوسمی لنفوسیتی مزمن Neoplasms Chronic Lymphocytic Leukemia 2 Neoplasms 2A82
بدخیمی ها اختلالات سرطانی لوسمی، میلوئید حاد Neoplasms Leukemia, Acute Myeloid 2 Neoplasms 2A60
بدخیمی ها اختلالات سرطانی مولتیپل میلوما Neoplasms Multiple Myeloma 2 Neoplasms 2A83
بدخیمی ها اختلالات سرطانی نوروبلاستوما Neoplasms Neuroblastoma 2 Neoplasms 2D11.2
بدخیمی ها دارو سیس پلاتین Neoplasms Cisplatin X Extension Codes XM05M0
بدخیمی ها دارو متوترکسات Neoplasms Methotrexate X Extension Codes XM7KT0
بدخیمی ها دارو وین کریستین Neoplasms Vincristine X Extension Codes XM82R6
بدخیمی ها علایم بالینی سندرم هیستیوسیتوز-لنفادنوپاتی پلاس Neoplasms Histiocytosis-Lymphadenopathy Plus Syndrome 21 Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified   MA01.Z
بیماری های خونی بیماری های خونی اریتروسیتوز، خانوادگی، 2 Diseases of the blood or blood-forming organs Erythrocytosis, Familial, 2; Ecyt2 3 Diseases of the blood or blood-forming organs 3A10.2
بیماری های خونی بیماری های خونی بتا تالاسمی Diseases of the blood or blood-forming organs Beta-Thalassemia 3 Diseases of the blood or blood-forming organs 3A50.2 
بیماری های خونی بیماری های خونی کم خونی فانکونی، گروه مکمل O Diseases of the blood or blood-forming organs Fanconi Anemia, Complementation Group O 3 Diseases of the blood or blood-forming organs 3A70.0
بیماری های خونی بیماری های خونی کمبود آنتی ترومبین III. AT3D Diseases of the blood or blood-forming organs Antithrombin III Deficiency; At3d 3 Diseases of the blood or blood-forming organs 3B61.0Y
بینایی بیماری های سیستم بینایی آکروماتوپسی 2 Diseases of the visual system   Achromatopsia 2; Achm2 9 Diseases of the visual system   9D44
بینایی بیماری های سیستم بینایی دژنراسیون ماکولار وابسته به سن Diseases of the visual system   Age-Related Macular Degeneration 9 Diseases of the visual system   9B75
بینایی بیماری های سیستم بینایی رتینیت پیگمنتوزا Diseases of the visual system   Retinitis Pigmentosa; Rp 9 Diseases of the visual system   9B70
بینایی بیماری های سیستم بینایی شب کوری، ثابت مادرزادی، نوع C1 Diseases of the visual system   Night Blindness, Congenital Stationary, Type 1C 9 Diseases of the visual system   9D45
پوست و مو بیماری های پوستی آکنه Diseases of the skin Acne 14 Diseases of the skin ED80
پوست و مو بیماری های پوستی آلبینیسم چشمی نوع IA Diseases of the skin Albinism, Oculocutaneous, Type IA; OCA1A 14 Diseases of the skin EC23.2
پوست و مو بیماری های پوستی آلبینیسم چشمی نوع IB Diseases of the skin Albinism, Oculocutaneous, Type Ib; OCA1B 14 Diseases of the skin EC23.2
پوست و مو بیماری های پوستی بیماری پروانه ای (اپیدرمولیز بولوزا پیوندی) Diseases of the skin Junctional Epidermolysis Bullosa 14 Diseases of the skin EC31
پوست و مو بیماری های پوستی پیری پوست (پیری زودرس پوست به دلیل قرار گرفتن در معرض نور خورشید ) Diseases of the skin Photo-Aging 14 Diseases of the skin EJ20
پوست و مو بیماری های پوستی حساسیت آلرژیک Diseases of the skin Allergic Sensitization 14 Diseases of the skin EK12
پوست و مو بیماری های پوستی سندرم هرمانسکی-پودلاک 3 Diseases of the skin Hermansky-Pudlak Syndrome 3 14 Diseases of the skin EC23.20
پوست و مو بیماری های پوستی سوریازیس (داءالصدف) Diseases of the skin Psoriasis 14 Diseases of the skin EA90
پوست و مو بیماری های پوستی کچلی منتشر Diseases of the skin Alopecia Areata 14 Diseases of the skin ED70.2
پوست و مو بیماری های پوستی کک و مک Diseases of the skin Freckles 14 Diseases of the skin ED61.0
پوست و مو بیماری های پوستی ویتیلیگو Diseases of the skin Vitiligo 14 Diseases of the skin ED63.0
پوست و مو صفات پوستی اگزما Diseases of the skin Eczema - - -
پوست و مو صفات پوستی الاستین Diseases of the skin Elastin - - -
پوست و مو صفات پوستی تولید ملانین Diseases of the skin Melanin Production - - -
پوست و مو صفات پوستی حساسیت به نور خورشید Diseases of the skin Sensitivity To The Sun - - -
پوست و مو صفات پوستی حفاظت در برابر آلودگی Diseases of the skin Protection Against Pollution - - -
پوست و مو صفات پوستی رشد و تمایز سلولی در پوست Diseases of the skin Cell Growth And Differentiation In Skin - - -
پوست و مو صفات پوستی رنگ پوست Diseases of the skin Skin Color - - -
پوست و مو صفات پوستی سلامتی پوست Diseases of the skin Skin Health - - -
پوست و مو صفات پوستی سلولیت Diseases of the skin Cellulitis - - -
پوست و مو صفات پوستی سهولت برنزه شدن Diseases of the skin Ease Tanning - - -
پوست و مو صفات پوستی فولیکول مو Diseases of the skin Hair Follicles - - -
پوست و مو صفات پوستی فولیکول های مو، غدد چربی Diseases of the skin Hair Follicles, Sebaceous Glands - - -
پوست و مو صفات پوستی کشش پوست Diseases of the skin Elasticity - - -
پوست و مو صفات پوستی کلاژن Diseases of the skin Collagen - - -
پوست و مو صفات پوستی کمبود امگا 3 و امگا 6 Diseases of the skin Omega 3 And Omega 6 Deficiency - - -
پوست و مو صفات پوستی لکه های پوستی Diseases of the skin Dark Spots - - -
پوست و مو صفات پوستی لکه های ناشی از نور خورشید Diseases of the skin Sunspots - - -
پوست و مو صفات پوستی محافظت در برابر گلیکوزیله شدن Diseases of the skin Protection Against Glycation - - -
پیشگویی خطر (مبتنی بر جهش) اختلالات سرطانی پولیپوز مرتبط با MYH و سرطان کولورکتال Genetic Health Risks: mutations Myh-Associated Polyposis And Colorectal Cancer - - -
پیشگویی خطر (مبتنی بر جهش) اختلالات سرطانی سرطان پانکراس Genetic Health Risks: mutations Pancreatic Cancer 2 Neoplasms 2C10.Z
پیشگویی خطر (مبتنی بر جهش) اختلالات سرطانی سرطان تخمدان Genetic Health Risks: mutations Ovarian Cancer 2 Neoplasms 2C73.Z
پیشگویی خطر (مبتنی بر جهش) اختلالات سرطانی سرطان سینه و پانکراس Genetic Health Risks: mutations Breast And Pancreatic Cancer 2 Neoplasms 2C10
پیشگویی خطر (مبتنی بر جهش) اختلالات سرطانی سرطان سینه و تخمدان Genetic Health Risks: mutations Breast And Ovarian Cancer 2 Neoplasms 2C73
پیشگویی خطر (مبتنی بر جهش) اختلالات سرطانی سرطان سینه و کولورکتال Genetic Health Risks: mutations Breast And Colorectal Cancer 2 Neoplasms 2B91.Z
پیشگویی خطر (مبتنی بر جهش) اختلالات سرطانی سرطان سینه و معده Genetic Health Risks: mutations Breast And Gastric Cancer 2 Neoplasms 2B72
پیشگویی خطر (مبتنی بر جهش) اختلالات سرطانی سرطان سینه، رحم و کولورکتال Genetic Health Risks: mutations Breast, Uterine And Colorectal Cancer 2 Neoplasms 2C78
پیشگویی خطر (مبتنی بر جهش) اختلالات سرطانی سرطان کولورکتال و پانکراس Genetic Health Risks: mutations Colorectal And Pancreatic Cancer - - -
پیشگویی خطر (مبتنی بر جهش) اختلالات سرطانی سرطان معده Genetic Health Risks: mutations Gastric Cancer 2 Neoplasms 2B72.Z
پیشگویی خطر (مبتنی بر جهش) اختلالات سرطانی سندرم پولیپوز نوجوانان و سرطان کولورکتال Genetic Health Risks: mutations Juvenile Polyposis Syndrome And Colorectal Cancer - - -
پیشگویی خطر (مبتنی بر جهش) اختلالات سرطانی سندرم سندرم لی – فرامنی، سرطان سینه و موارد دیگر Genetic Health Risks: mutations Li-Fraumeni Syndrome, Breast Cancer And More 2 Neoplasms 2C60
پیشگویی خطر (مبتنی بر جهش) اختلالات سرطانی سندرم لینچ Genetic Health Risks: mutations Lynch Syndrome 2 Neoplasms
پیشگویی خطر (مبتنی بر جهش) اختلالات سرطانی سندرم لینچ و سرطان کولورکتال Genetic Health Risks: mutations Lynch Syndrome And Colorectal Cancer 2 Neoplasms 2B91.Z
پیشگویی خطر (مبتنی بر جهش) اختلالات سرطانی کارسینوم تیروئید Genetic Health Risks: mutations Thyroid Carcinoma 2 Neoplasms 2D10
پیشگویی خطر (مبتنی بر جهش) اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک سندرم فون هیپل-لیندو Genetic Health Risks: mutations Von Hippel-Lindau Syndrome 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A74
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات ذهنی، رفتاری و تکامل عصبی اختلال رفتاری Genetic Health Risks: Gwas Conduct Disorder 6 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders 6C91
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات ذهنی، رفتاری و تکامل عصبی بیماری آلزایمر (شروع تاخیری) Genetic Health Risks: Gwas Alzheimer's Disease (Late Onset) 6 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders 6D80
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات ذهنی، رفتاری و تکامل عصبی روان‌گسیخته گی Genetic Health Risks: Gwas Schizophrenia 6 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders 6A20
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات سرطانی استئوسارکوم (تومور بدخیم استخوان) Genetic Health Risks: Gwas Osteosarcoma 2 Neoplasms 2B51
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات سرطانی آدنوماکارسینومای بدخیم Genetic Health Risks: Gwas Adenocarcinomas, Malignant 2 Neoplasms XH9SA7
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات سرطانی تومور ویلمز Genetic Health Risks: Gwas Wilms Tumor 2 Neoplasms XH5QN3
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات سرطانی سرطان پستان Genetic Health Risks: Gwas Breast Cancer 2 Neoplasms 2C60
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات سرطانی سرطان مثانه Genetic Health Risks: Gwas Bladder Cancer 2 Neoplasms 2C94
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات سرطانی سرطان های دستگاه گوارش فوقانی Genetic Health Risks: Gwas Upper Aerodigestive Tract Cancers 2 Neoplasms 2C11
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات سرطانی گلیوما Genetic Health Risks: Gwas Glioma 2 Neoplasms 2A00.0
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات سرطانی لنفوم بزرگ سلول بی منتشر Genetic Health Risks: Gwas Diffuse Large B Cell Lymphoma 2 Neoplasms 2A81
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات سرطانی لنفوم فولیکولار Genetic Health Risks: Gwas Follicular Lymphoma 2 Neoplasms 2A80
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات سرطانی لنفوم هوچکین Genetic Health Risks: Gwas Hodgkin's Lymphoma 2 Neoplasms 2B30
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات سرطانی لوسمی لنفوسیتی مزمن Genetic Health Risks: Gwas Chronic Lymphocytic Leukemia 2 Neoplasms 2A82
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات سرطانی مولتیپل میلوما Genetic Health Risks: Gwas Multiple Myeloma 2 Neoplasms 2A83
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات سرطانی نوروبلاستوما Genetic Health Risks: Gwas Neuroblastoma 2 Neoplasms 2D11.2
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات سیستم ایمنی اسکلروز سیستمیک Genetic Health Risks: Gwas Systemic Sclerosis 4 Diseases of the immune system 4A42
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک دیابت نوع 1 Genetic Health Risks: Gwas Type 1 Diabetes 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A10
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک دیابت نوع 2 Genetic Health Risks: Gwas Type 2 Diabetes 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A11
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کم کاری تیروئید Genetic Health Risks: Gwas Hypothyroidism 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A00
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک نفروپاتی دیابت نوع 1 Genetic Health Risks: Gwas Type 1 Diabetes Nephropathy 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A10
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) بیماری سیستم عصبی اسکلروز چندگانه Genetic Health Risks: Gwas Multiple Sclerosis 8 Diseases of the nervous system   8A40
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) بیماری سیستم عصبی آنوریسم مغزی Genetic Health Risks: Gwas Intracranial Aneurysm 8 Diseases of the nervous system   8B01
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) بیماری سیستم عصبی بیماری پارکینسون Genetic Health Risks: Gwas Parkinson's Disease 8 Diseases of the nervous system   8A00
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) بیماری سیستم عصبی میاستنی گراویس Genetic Health Risks: Gwas Myasthenia Gravis 8 Diseases of the nervous system   8C60
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) بیماری های پوستی حساسیت آلرژیک Genetic Health Risks: Gwas Allergic Sensitization 14 Diseases of the skin EK12
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) بیماری های پوستی سوریازیس (داءالصدف) Genetic Health Risks: Gwas Psoriasis 14 Diseases of the skin EA90
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) بیماری های پوستی کچلی منتشر Genetic Health Risks: Gwas Alopecia Areata 14 Diseases of the skin ED70.2
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) بیماری های پوستی ویتیلیگو Genetic Health Risks: Gwas Vitiligo 14 Diseases of the skin ED63.0
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) بیماری های دستگاه تناسلی ادراری اندومتروزیس Genetic Health Risks: Gwas Endometriosis 16 Diseases of the genitourinary system GA10
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) بیماری های سیستم اسکلتی عضلانی یا بافت همبند روماتیسم مفصلی Genetic Health Risks: Gwas Rheumatoid Arthritis 15 Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue FA20
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) بیماری های سیستم بینایی دژنراسیون ماکولار وابسته به سن Genetic Health Risks: Gwas Age-Related Macular Degeneration 9 Diseases of the visual system   9B75
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) بیماری های سیستم تنفسی برونشیت مزمن و بیماری مزمن انسدادی ریه Genetic Health Risks: Gwas Chronic Bronchitis And Chronic Obstructive Pulmonary Disease 12 Diseases of the respiratory system CA22
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) بیماری های سیستم گردش خون انفارکتوس میوکارد (شروع زودرس) Genetic Health Risks: Gwas Myocardial Infarction (Early Onset) 11 Diseases of the circulatory system BA41
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) بیماری های سیستم گردش خون بیماری عروق کرونر قلب Genetic Health Risks: Gwas Coronary Heart Disease 11 Diseases of the circulatory system BA8Z
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) بیماری های سیستم گوارشی بیماری سلیاک Genetic Health Risks: Gwas Celiac Disease 13 Diseases of the digestive system  DA95
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) بیماری های سیستم گوارشی سیروز صفراوی اولیه Genetic Health Risks: Gwas Primary Biliary Cirrhosis 13 Diseases of the digestive system  DB96.1Z 
پیشگویی خطر (محاسبه ریسک نسبت به جامعه) عواقب ناشی از علل خارجی دریازدگی Genetic Health Risks: Gwas Motion Sickness 22 Injury, poisoning or certain other consequences of external causes NF08.3
تغذیه صفات متابولیکی احساس سیری Nutrition Feeling Of Satiety - - -
تغذیه صفات متابولیکی احساس گرسنگی Nutrition Emotional Eating - - -
تغذیه صفات متابولیکی افزایش جذب کربوهیدرات Nutrition Excessive Intake Of Carbohydrates - - -
تغذیه صفات متابولیکی بهره بری از رژیم غذایی مدیترانه ای Nutrition Increased Benefits Of The Mediterranean Diet - - -
تغذیه صفات متابولیکی پاسخ به رژیم کم کربوهیدرات Nutrition Effectiveness Of The Low Carbohydrate Diet - - -
تغذیه صفات متابولیکی پاسخ به رژیم مدیترانیه ای Nutrition Effectiveness Of The Mediterranean Diet - - -
تغذیه صفات متابولیکی تمایل به خوردن Nutrition Eating Desire - - -
تغذیه صفات متابولیکی تمایل به شیرینی Nutrition Sweet - - -
تغذیه صفات متابولیکی حس تلخی Nutrition Bitter Taste - - -
تغذیه صفات متابولیکی حساسیت به کافئین Nutrition Caffeine Sensitivity - - -
تغذیه صفات متابولیکی ذخیره بالای چربی Nutrition Excessive Fat Consumption - - -
تغذیه صفات متابولیکی ریزه خواری Nutrition Pecking - - -
تغذیه صفات متابولیکی مصرف کم سبزیجات Nutrition Low Vegetables Consumption - - -
تناسلی ادراری بیماری های دستگاه تناسلی ادراری اندومتروزیس Diseases of the genitourinary system Endometriosis 16 Diseases of the genitourinary system GA10
تناسلی ادراری بیماری های دستگاه تناسلی ادراری سندرم نفروتیک نوع 1 Diseases of the genitourinary system Nephrotic Syndrome, Type 1 16 Diseases of the genitourinary system GB41
تناسلی ادراری بیماری های دستگاه تناسلی ادراری یائسگی (سن شروع) Diseases of the genitourinary system Menopause (Age At Onset) 16 Diseases of the genitourinary system GA30.0
تنفس بیماری های سیستم تنفسی سیستیک فیبروزیس Diseases of the respiratory system Cystic Fibrosis; Cf 12 Diseases of the respiratory system CA25
تنفس بیماری های سیستم تنفسی برونشیت مزمن و بیماری مزمن انسدادی ریه Diseases of the respiratory system Chronic Bronchitis And Chronic Obstructive Pulmonary Disease 12 Diseases of the respiratory system CA22
دارو دارو اسیتالوپرام Pharmacogenetic Escitalopram X Extension Codes XM7PX8
دارو دارو اولانزاپین Pharmacogenetic Olanzapine X Extension Codes XM6GK7
دارو دارو آریپیپرازول Pharmacogenetic Aripiprazole X Extension Codes XM67P4
دارو دارو آسپرین Pharmacogenetic Aspirin X Extension Codes XM4G06
دارو دارو آلفنتانیل Pharmacogenetic Alfentanil X Extension Codes XM4G88
دارو دارو آمی تریپتیلین Pharmacogenetic Amitriptyline X Extension Codes XM7BL0
دارو دارو آمی سولپراید Pharmacogenetic Amisulpride X Extension Codes XM1DG3
دارو دارو بوپرنورفین Pharmacogenetic Buprenorphine X Extension Codes XM9Z94
دارو دارو بوپروپیون Pharmacogenetic Bupropion X Extension Codes XM03E6
دارو دارو پالیپریدون Pharmacogenetic Paliperidone X Extension Codes XM7H28
دارو دارو پراواستاتین Pharmacogenetic Pravastatin X Extension Codes XM7SM7
دارو دارو پگینترفرون آلفا-2b Pharmacogenetic Peginterferon Alpha-2b X Extension Codes XM70P0
دارو دارو پنتازوسین Pharmacogenetic Pentazocine X Extension Codes XM9K14
دارو دارو تاکرولیموس Pharmacogenetic Tacrolimus X Extension Codes XM1661
دارو دارو ترامادول Pharmacogenetic Tramadol X Extension Codes XM7KC0
دارو دارو داروهای ضد افسردگی Pharmacogenetic Antidepressants X Extension Codes XM8CW9
دارو دارو ریباویرین Pharmacogenetic Ribavirin X Extension Codes XM8YT1
دارو دارو ریسپریدون Pharmacogenetic Risperidone X Extension Codes XM1Z15
دارو دارو زیپراسیدون Pharmacogenetic Ziprasidone X Extension Codes XM8YM0
دارو دارو سیتالوپرام Pharmacogenetic Citalopram X Extension Codes XM6WT9
دارو دارو سیس پلاتین Pharmacogenetic Cisplatin X Extension Codes XM05M0
دارو دارو سیمواستاتین Pharmacogenetic Simvastatin X Extension Codes XM7AU9
دارو دارو فلوراوراسیل، کپسیتابین، آنالوگ های پیریمیدین، تگافور نئوپلاسم Pharmacogenetic Fluorouracil, Capecitabine, Pyrimidine Analogues, Tegafur Andneoplasms - - -
دارو دارو فن پروکومون Pharmacogenetic Phenprocoumon X Extension Codes XM4E47
دارو دارو فنتانیل Pharmacogenetic Fentanyl X Extension Codes XM76M8
دارو دارو کاربامازپین Pharmacogenetic Carbamazepine X Extension Codes XM3D95
دارو دارو کلوزاپین Pharmacogenetic Clozapine X Extension Codes XM8UG6
دارو دارو کلومیپرامین Pharmacogenetic Clomipramine X Extension Codes XM76Z6
دارو دارو کوئتیاپین Pharmacogenetic Quetiapine X Extension Codes XM4G70
دارو دارو مپریدین Pharmacogenetic Meperidine X Extension Codes XM0GS3
دارو دارو متوترکسات Pharmacogenetic Methotrexate X Extension Codes XM7KT0
دارو دارو مورفین Pharmacogenetic Morphine X Extension Codes XM1KZ5
دارو دارو نالترکسون Pharmacogenetic Naltrexone X Extension Codes XM2M16
دارو دارو هالوپریدول Pharmacogenetic Haloperidol X Extension Codes XM9580
دارو دارو هیدروکلروتیازید Pharmacogenetic Hydrochlorothiazide X Extension Codes XM6910
دارو دارو وارفارین Pharmacogenetic Warfarin X Extension Codes XM86W0
دارو دارو وین کریستین Pharmacogenetic Vincristine X Extension Codes XM82R6
روح و روان اختلالات ذهنی، رفتاری و تکامل عصبی اختلال رفتاری Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders Conduct Disorder 6 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders 6C91
روح و روان اختلالات ذهنی، رفتاری و تکامل عصبی الکلیسم (درجه وابستگی به الکل) Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders Alcoholism (Alcohol Dependence Factor Score) 6 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders 6C40.2
روح و روان اختلالات ذهنی، رفتاری و تکامل عصبی بیماری آلزایمر (شروع تاخیری) Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders Alzheimer's Disease (Late Onset) 6 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders 6D80
روح و روان اختلالات ذهنی، رفتاری و تکامل عصبی روان‌گسیخته گی Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders Schizophrenia 6 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders 6A20
روح و روان صفات متابولیکی اختلال عاطفی فصلی Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders Seasonality - - -
روح و روان صفات متابولیکی پاسخ پارانویایی مرتبط با ماری‌جوانا Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders Paranoia Response Associated With Marihuana - - -
روح و روان صفات متابولیکی تریاک Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders Opium - - -
روح و روان صفات متابولیکی تمایل به سیگار Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders Smoking Behavior - - -
روح و روان صفات متابولیکی خلاقیت تصویری Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders Figurative Creativity - - -
روح و روان صفات متابولیکی شب بیداری Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders Night Person - - -
روح و روان صفات متابولیکی عمر طولانی Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders Longevity - - -
روح و روان صفات متابولیکی مسیر پاداش دوپامین Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders Dopamine Reward Pathway - - -
روح و روان صفات متابولیکی هوش و شیردهی مادر Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders Intelligence And Maternal Breastfeeding - - -
روح و روان صفات متابولیکی وابستگی به کوکایین Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders Cocaine Depend - - -
زیبایی اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود ویتامین B12 Beauty Vitamin B12 Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5B5F
زیبایی اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود ویتامین B9 Beauty Vitamin B9 Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5B5E
زیبایی اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود ویتامین D Beauty Vitamin D Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5B57
زیبایی اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود ویتامین E Beauty Vitamin E Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5B58
زیبایی بیماری های پوستی بیماری پروانه ای (اپیدرمولیز بولوزا پیوندی) Beauty Junctional Epidermolysis Bullosa 14 Diseases of the skin EC31
زیبایی بیماری های پوستی پیری پوست (پیری زودرس پوست به دلیل قرار گرفتن در معرض نور خورشید ) Beauty Photo-Aging 14 Diseases of the skin EJ20
زیبایی بیماری های سیستم گردش خون استعداد ابتلا به واریس Beauty Varicose Veins 11 Diseases of the circulatory system BD52
زیبایی دارو ظرفیت آنتی اکسیدانی Beauty Antioxidant Capacity X Extension Codes XM3046
زیبایی صفات پوستی اگزما Beauty Eczema - - -
زیبایی صفات پوستی الاستین Beauty Elastin - - -
زیبایی صفات پوستی تولید ملانین Beauty Melanin Production - - -
زیبایی صفات پوستی حساسیت به نور خورشید Beauty Sensitivity To The Sun - - -
زیبایی صفات پوستی رشد و تمایز سلولی در پوست Beauty Cell Growth And Differentiation In Skin - - -
زیبایی صفات پوستی رنگ پوست Beauty Skin Color - - -
زیبایی صفات پوستی سلامتی پوست Beauty Skin Health - - -
زیبایی صفات پوستی سهولت برنزه شدن Beauty Ease Tanning - - -
زیبایی صفات پوستی فولیکول مو Beauty Hair Follicles - - -
زیبایی صفات پوستی فولیکول های مو، غدد چربی Beauty Hair Follicles, Sebaceous Glands - - -
زیبایی صفات پوستی کشش پوست Beauty Elasticity - - -
زیبایی صفات پوستی کلاژن Beauty Collagen - - -
زیبایی صفات پوستی کمبود امگا 3 و امگا 6 Beauty Omega 3 And Omega 6 Deficiency - - -
زیبایی صفات پوستی لکه های پوستی Beauty Dark Spots - - -
زیبایی صفات پوستی لکه های ناشی از نور خورشید Beauty Sunspots - - -
زیبایی علایم بالینی التهاب پوست Beauty Inflammation Of The Skin 21 Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified   ME66.Y
زیبایی علایم بالینی حساسیت پوستی Beauty Dermal Sensitivity 21 Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified   ME63.1
سیستم ایمنی اختلالات سیستم ایمنی اسکلروز سیستمیک Diseases of the immune system Systemic Sclerosis 4 Diseases of the immune system 4A42
سیستم ایمنی اختلالات سیستم ایمنی آگاماگلوبولینمیا وابسته به X Diseases of the immune system Agammaglobulinemia, X-Linked 4 Diseases of the immune system 4A01.01
سیستم ایمنی اختلالات سیستم ایمنی بیماری گرانولوماتوز، مزمن، وابسته به X Diseases of the immune system Granulomatous Disease, Chronic, X-Linked 4 Diseases of the immune system 4A00.0Z
سیستم ایمنی اختلالات سیستم ایمنی تب مدیترانه ای خانوادگی Diseases of the immune system Familial Mediterranean Fever; FMF 4 Diseases of the immune system 4A60.0
سیستم ایمنی اختلالات سیستم ایمنی سندرم بلوم Diseases of the immune system Bloom Syndrome; Blm 4 Diseases of the immune system 4A01.31
سیستم ایمنی اختلالات سیستم ایمنی سندرم هموفاگوسیتیک لنفوهیستوسیتوز، خانوادگی 2 Diseases of the immune system Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Familial, 2; Fhl2 4 Diseases of the immune system 4A01.23
سیستم عصبی بیماری سیستم عصبی اسکلروز چندگانه Diseases of the immune system Multiple Sclerosis 8 Diseases of the nervous system   8A40
سیستم عصبی بیماری سیستم عصبی آدرنو لوکو دیستروفی Diseases of the immune system Adrenoleukodystrophy 8 Diseases of the nervous system   8A44.1
سیستم عصبی بیماری سیستم عصبی آنسفالوپاتی صرعی، نوزادان اولیه 2 Diseases of the immune system Epileptic Encephalopathy, Early Infantile, 2; EIEE2 8 Diseases of the nervous system   8A62.Y
سیستم عصبی بیماری سیستم عصبی آنوریسم مغزی Diseases of the immune system Intracranial Aneurysm 8 Diseases of the nervous system   8B01
سیستم عصبی بیماری سیستم عصبی بیماری پارکینسون Diseases of the immune system Parkinson's Disease 8 Diseases of the nervous system   8A00
سیستم عصبی بیماری سیستم عصبی بیماری شارکو-ماری-دندان نوع 4C Diseases of the immune system Charcot-Marie-Tooth Disease, Type 4C; CMT4C 8 Diseases of the nervous system   8C20.0
سیستم عصبی بیماری سیستم عصبی دیستروفی عضلانی-دیستروگلیکانوپاتی Diseases of the immune system Muscular Dystrophy-Dystroglycanopathy (Congenital With Brain And Eye Anomalies), Type A, 1 8 Diseases of the nervous system 8C70
سیستم عصبی بیماری سیستم عصبی دیستروفی عضلانی، نوع بکر Diseases of the immune system Muscular Dystrophy, Becker Type; BMD 8 Diseases of the nervous system   8C70.0
سیستم عصبی بیماری سیستم عصبی سندرم کمبود GLUT1 (دی ویوو) Diseases of the immune system Glut1 Deficiency Syndrome 1; Glut1ds1 8 Diseases of the nervous system   8A61.4Y
سیستم عصبی بیماری سیستم عصبی صرع میوکلونوس پیشرونده لافورا Diseases of the immune system Myoclonic Epilepsy Of Lafora 8 Diseases of the nervous system 8A06.Y
سیستم عصبی بیماری سیستم عصبی لکوانسفالوپاتی چندکانونی پیش‌رونده Diseases of the immune system Leukoencephalopathy With Vanishing White Matter 8 Diseases of the nervous system 8E4Y
سیستم عصبی بیماری سیستم عصبی میاستنی گراویس Diseases of the immune system Myasthenia Gravis 8 Diseases of the nervous system   8C60
سیستم عصبی بیماری سیستم عصبی میوپاتی میوفیبریلار 1 Diseases of the immune system Myopathy, Myofibrillar, 1 8 Diseases of the nervous system   8C76
سیستم عصبی بیماری سیستم عصبی میوپاتی نمالین 2 Diseases of the immune system Nemaline Myopathy 2 8 Diseases of the nervous system   8C72.00
سیستم عصبی بیماری سیستم عصبی میوپاتی هسته ی مرکزی 1 Diseases of the immune system Myopathy, Centronuclear, 1 8 Diseases of the nervous system   8C72.01
سیستم عصبی بیماری سیستم عصبی میوپاتی هسته ی مرکزی وابسته به X Diseases of the immune system Myopathy, Centronuclear, X-Linked; Cnmx 8 Diseases of the nervous system   8C72.01
سیستم عصبی دارو اسیتالوپرام Diseases of the immune system Escitalopram X Extension Codes XM7PX8
سیستم عصبی دارو اولانزاپین Diseases of the immune system Olanzapine X Extension Codes XM6GK7
سیستم عصبی دارو آریپیپرازول Diseases of the immune system Aripiprazole X Extension Codes XM67P4
سیستم عصبی دارو آسپرین Diseases of the immune system Aspirin X Extension Codes XM4G06
سیستم عصبی دارو آلفنتانیل Diseases of the immune system Alfentanil X Extension Codes XM4G88
سیستم عصبی دارو آمی تریپتیلین Diseases of the immune system Amitriptyline X Extension Codes XM7BL0
سیستم عصبی دارو آمی سولپراید Diseases of the immune system Amisulpride X Extension Codes XM1DG3
سیستم عصبی دارو بوپرنورفین Diseases of the immune system Buprenorphine X Extension Codes XM9Z94
سیستم عصبی دارو بوپروپیون Diseases of the immune system Bupropion X Extension Codes XM03E6
سیستم عصبی دارو پالیپریدون Diseases of the immune system Paliperidone X Extension Codes XM7H28
سیستم عصبی دارو پنتازوسین Diseases of the immune system Pentazocine X Extension Codes XM9K14
سیستم عصبی دارو ترامادول Diseases of the immune system Tramadol X Extension Codes XM7KC0
سیستم عصبی دارو داروهای ضد افسردگی Diseases of the immune system Antidepressants X Extension Codes XM8CW9
سیستم عصبی دارو ریسپریدون Diseases of the immune system Risperidone X Extension Codes XM1Z15
سیستم عصبی دارو زیپراسیدون Diseases of the immune system Ziprasidone X Extension Codes XM8YM0
سیستم عصبی دارو سیتالوپرام Diseases of the immune system Citalopram X Extension Codes XM6WT9
سیستم عصبی دارو فنتانیل Diseases of the immune system Fentanyl X Extension Codes XM76M8
سیستم عصبی دارو کاربامازپین Diseases of the immune system Carbamazepine X Extension Codes XM3D95
سیستم عصبی دارو کلوزاپین Diseases of the immune system Clozapine X Extension Codes XM8UG6
سیستم عصبی دارو کلومیپرامین Diseases of the immune system Clomipramine X Extension Codes XM76Z6
سیستم عصبی دارو کوئتیاپین Diseases of the immune system Quetiapine X Extension Codes XM4G70
سیستم عصبی دارو مپریدین Diseases of the immune system Meperidine X Extension Codes XM0GS3
سیستم عصبی دارو مورفین Diseases of the immune system Morphine X Extension Codes XM1KZ5
سیستم عصبی دارو نالترکسون Diseases of the immune system Naltrexone X Extension Codes XM2M16
سیستم عصبی دارو هالوپریدول Diseases of the immune system Haloperidol X Extension Codes XM9580
سیستم عصبی صفات متابولیکی توانایی شناختی در سالمندان Diseases of the immune system Cognitive Ability In The Elderly - - -
سیستم قلبی ارزیابی عملکرد ضربان قلب Cardiovascular Heart Rate V Supplementary section for functioning assessment VV3Y
سیستم قلبی ارزیابی عملکرد ضربان قلب در حال استراحت Cardiovascular Resting Heart Rate V Supplementary section for functioning assessment VV3Y
سیستم قلبی دارو پراواستاتین Cardiovascular Pravastatin X Extension Codes XM7SM7
سیستم قلبی دارو سیمواستاتین Cardiovascular Simvastatin X Extension Codes XM7AU9
سیستم قلبی دارو فن پروکومون Cardiovascular Phenprocoumon X Extension Codes XM4E47
سیستم قلبی دارو هیدروکلروتیازید Cardiovascular Hydrochlorothiazide X Extension Codes XM6910
سیستم قلبی دارو وارفارین Cardiovascular Warfarin X Extension Codes XM86W0
سیستم قلبی صفات متابولیکی پاسخ فشار خون Cardiovascular Response Of Blood Pressure - - -
سیستم قلبی صفات متابولیکی پاسخ فشار خون به ورزش Cardiovascular Response Of Blood Pressure To Sports - - -
شاخص سلامتی بیماری های سیستم گوارشی فیبروماتوز ارثی لثه Health Index Hereditary Gingival Fibromatosis 13 Diseases of the digestive system  DA0B.Y
شاخص سلامتی دارو سطح منیزیم Health Index Magnesium Levels X Extension Codes XM5TD2
شاخص سلامتی دارو سطح هورمون تیروئید Health Index Thyroid Hormone Levels X Extension Codes XM93X7
شاخص سلامتی دارو سطوح کلسیم Health Index Calcium Levels X Extension Codes XM8KC2
شاخص سلامتی صفات متابولیکی احساس سیری Health Index Feeling Of Satiety - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی احساس گرسنگی Health Index Emotional Eating - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی استعداد اضافه وزن Health Index Predisposition To Overweight - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی افزایش جذب کربوهیدرات Health Index Excessive Intake Of Carbohydrates - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی بهره بری از رژیم غذایی مدیترانه ای Health Index Increased Benefits Of The Mediterranean Diet - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی پاسخ به چربی های تک غیر اشباع Health Index Response To Monounsaturated Fats - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی پاسخ به رژیم کم کربوهیدرات Health Index Effectiveness Of The Low Carbohydrate Diet - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی پاسخ به رژیم مدیترانیه ای Health Index Effectiveness Of The Mediterranean Diet - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی پروتئین واکنشی C و تعداد گلبول های سفید خون Health Index C-Reactive Protein And White Blood Cell Count - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی تراکم معدنی استخوان Health Index Bone Mineral Density - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی تری گلیسیرید Health Index Triglycerides - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی تعداد ائوزینوفیل ها Health Index Eosinophil Counts - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی تعداد گلبول های قرمز Health Index Red Blood Cell Count - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی تعداد مونوسیت ها Health Index Monocyte Count - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی تمایل به خوردن Health Index Eating Desire - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی تمایل به شیرینی Health Index Sweet - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی تنظیم سطح سروتونین Health Index Regulation Of Serotonin Levels - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی توانایی شناختی در سالمندان Health Index Cognitive Ability In The Elderly - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی حس تلخی Health Index Bitter Taste - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی حساسیت به کافئین Health Index Caffeine Sensitivity - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی ذخیره بالای چربی Health Index Excessive Fat Consumption - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی ریزه خواری Health Index Pecking - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی سطح اسید اوریک Health Index Uric Acid Levels - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی سطح اسیدهای چرب غیراشباع امگا 6 پلاسما (دی هموگاما-لینولنیک اسید) Health Index Plasma Omega-6 Polyunsaturated Fatty Acid Levels (Dihomogamma-Linolenic Acid) - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی سطح اورومودولین ادراری Health Index Urinary Uromodulin Levels - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی سطح آدیپونکتین Health Index Adiponectin Levels - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی سطح آلبومین سرم Health Index Serum Albumin Level - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی سطح آنزیم های کبدی Health Index Liver Enzyme Levels - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی سطح آنزیم های کبدی (گاما گلوتامیل ترانسفراز) Health Index Liver Enzyme Levels (Gamma-Glutamyl Transferase) - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی سطح بیلی روبین Health Index Bilirubin Levels - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی سطح دهیدرواپی آندروسترون سولفات Health Index Dehydroepiandrosterone Sulphate Levels - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی سطح فسفر Health Index Phosphorus Levels - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی سطح فسفولیپید (پلاسما) Health Index Phospholipid Levels (Plasma) - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی سطح هموگلوبین گلیکوزیله Health Index Glycated Hemoglobin Levels - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی سطح هورمون های جنسی Health Index Sex Hormone Levels - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی سطح ویتامین B در سکته مغزی ایسکمیک Health Index Vitamin B Levels In Ischemic Stroke - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی سطوح امگا 6 و امگا 3 Health Index Omega 6 And Omega 3 Levels - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی سطوح پلاسمایی میکروگلوبولین بتا-2 Health Index Beta-2 Microglubulin Plasma Levels - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی شمارش پلاکت Health Index Platelet Count - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی شمارش گلبول های سفید Health Index White Blood Cell Count - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی کلسترول HDL Health Index Cholesterol Hdl - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی کلسترول LDL Health Index Cholesterol Ldl - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی مشکل کاهش وزن Health Index Difficulty Losing Weight - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی مصرف کم سبزیجات Health Index Low Vegetables Consumption - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی میزان IgE Health Index IgE Levels - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی میزان آهن Health Index Iron - - -
شاخص سلامتی صفات متابولیکی میزان هموسیستئین Health Index Homocysteine Levels - - -
شخصیت صفات متابولیکی اختلال عاطفی فصلی Personality Seasonality - - -
شخصیت صفات متابولیکی پاسخ پارانویایی مرتبط با ماریجوانا Personality Paranoia Response Associated With Marihuana - - -
شخصیت صفات متابولیکی خلاقیت تصویری Personality Figurative Creativity - - -
شخصیت صفات متابولیکی شب بیداری Personality Night Person - - -
شخصیت صفات متابولیکی عمر طولانی Personality Longevity - - -
شخصیت صفات متابولیکی هوش و شیردهی مادر Personality Intelligence And Maternal Breastfeeding - - -
شخصیت علایم بالینی تکانشگری Personality Impulsivity 21 Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified   MB28.5
شخصیت علایم بالینی روان رنجوری Personality Neuroticism 21 Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified   MB28.A
عضلات بیماری های سیستم اسکلتی عضلانی یا بافت همبند خستگی عضلانی Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue Muscular Fatigue 15 Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue FB32.5
عضلات بیماری های سیستم اسکلتی عضلانی یا بافت همبند خطر پارگی تاندون ها و رباط ها Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue Risk Of Ruptured Tendons And Ligaments 15 Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue FA34.1
عضلات بیماری های سیستم اسکلتی عضلانی یا بافت همبند روماتیسم مفصلی Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue Rheumatoid Arthritis 15 Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue FA20
عضلات صفات متابولیکی عملکرد عضلات اسکلتی Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue Skeletal Muscle Performance - - -
گردش خون بیماری های سیستم گردش خون استعداد ابتلا به واریس Diseases of the circulatory system Varicose Veins 11 Diseases of the circulatory system BD52
گردش خون بیماری های سیستم گردش خون اندازه ریشه آئورت Diseases of the circulatory system Aortic Root Size 11 Diseases of the circulatory system BD52.71
گردش خون بیماری های سیستم گردش خون انفارکتوس میوکارد (شروع زودرس) Diseases of the circulatory system Myocardial Infarction (Early Onset) 11 Diseases of the circulatory system BA41
گردش خون بیماری های سیستم گردش خون بیماری عروق کرونر قلب Diseases of the circulatory system Coronary Heart Disease 11 Diseases of the circulatory system BA8Z
گردش خون بیماری های سیستم گردش خون دیسپلازی بطن راست آریتموژنیک، خانوادگی، 10 Diseases of the circulatory system Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia, Familial, 10; Arvd10 11 Diseases of the circulatory system BC43.6
گردش خون بیماری های سیستم گردش خون سندرم بروگادا 1 Diseases of the circulatory system Brugada Syndrome 1; Brgda1 11 Diseases of the circulatory system BC65.1
گردش خون بیماری های سیستم گردش خون سندرم جرول و لانگ-نیلسن 1 Diseases of the circulatory system Jervell And Lange-Nielsen Syndrome 1 11 Diseases of the circulatory system BC65.0
گردش خون بیماری های سیستم گردش خون سندرم کیو. تی Diseases of the circulatory system Long Qt Syndrome 1 11 Diseases of the circulatory system BC65.0
گردش خون بیماری های سیستم گردش خون سندرم لویس-دیتز Diseases of the circulatory system Loeys-Dietz Syndrome 2 11 Diseases of the circulatory system BD50.Z
گردش خون بیماری های سیستم گردش خون کاردیومیوپاتی، دیلاته، 1A Diseases of the circulatory system Cardiomyopathy, Dilated, 1a; CMD1A 11 Diseases of the circulatory system BC43.0
گردش خون بیماری های سیستم گردش خون کاردیومیوپاتی، دیلاته، 1S Diseases of the circulatory system Cardiomyopathy, Dilated, 1s; CMD1S 11 Diseases of the circulatory system BC43.0
گردش خون بیماری های سیستم گردش خون کاردیومیوپاتی، هیپرتروفیک خانوادگی 1 Diseases of the circulatory system Cardiomyopathy, Familial Hypertrophic, 1; CMH1 11 Diseases of the circulatory system BC43.10
گردش خون بیماری های سیستم گردش خون کاردیومیوپاتی، هیپرتروفیک خانوادگی 2 Diseases of the circulatory system Cardiomyopathy, Familial Hypertrophic, 2; CMH2 11 Diseases of the circulatory system BC43.10
گوارش بیماری های سیستم گوارشی بیماری سلیاک Diseases of the digestive system  Celiac Disease 13 Diseases of the digestive system  DA95
گوارش بیماری های سیستم گوارشی سیروز صفراوی اولیه Diseases of the digestive system  Primary Biliary Cirrhosis 13 Diseases of the digestive system  DB96.1Z 
گوارش بیماری های سیستم گوارشی فیبروماتوز ارثی لثه Diseases of the digestive system  Hereditary Gingival Fibromatosis 13 Diseases of the digestive system  DA0B.Y
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک اسید گلوتاریک GA1 Metabolism Glutaric Acidemia I 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C50.E1
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک اسیدوری متیلمالونیک و هموسیستینوری Metabolism Methylmalonic Aciduria And Homocystinuria 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C50.E0
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک آمیلوئیدوز، ارثی، مرتبط با ترانس تیرتین Metabolism Amyloidosis, Hereditary, Transthyretin-Related 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5D00
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری ادرار شربت افرا Metabolism Maple Syrup Urine Disease 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C50.D0
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری تای ساکس Metabolism Tay-Sachs Disease; Tsd 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.00
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری دانون Metabolism Danon Disease 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C51.3
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری ذخیره گلیکوژن 1A Metabolism Glycogen Storage Disease IA 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C51.3
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری ذخیره گلیکوژن 2 Metabolism Glycogen Storage Disease II 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C51.3
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری فابری Metabolism Fabry Disease 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.01
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری گوچر، نوع I Metabolism Gaucher Disease, Type I 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.0Y
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری نیمان پیک، نوع C1 Metabolism Niemann-Pick Disease, Type C1 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.0Y
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری نیمن پیک، نوع A Metabolism Niemann-Pick Disease, Type A 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.0Y
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری نیمن پیک، نوع B Metabolism Niemann-Pick Disease, Type B 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.0Y
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری ویلسون Metabolism Wilson Disease 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C64.00
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک تیروزینمی، نوع 1 Metabolism Tyrosinemia, Type I 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C50
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک چاقی ناشی از کمبود گیرنده ملانوکورتین 4 Metabolism Obesity Due To Melanocortin 4 Receptor Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5B81.Y
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک دیابت با شروع بلوغ در جوانان، نوع 2 Metabolism Maturity-Onset Diabetes Of The Young, Type 2; Mody2 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A13.6
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک دیابت با شروع بلوغ در جوانان، نوع 3 Metabolism Maturity-Onset Diabetes Of The Young, Type 3; Mody3 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A13.6
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک دیابت نوزادان Metabolism Diabetes Mellitus, Permanent Neonatal 19 Certain conditions originating in the perinatal period KB60.2Y
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک دیابت نوع 1 Metabolism Type 1 Diabetes 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A10
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک دیابت نوع 2 Metabolism Type 2 Diabetes 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A11
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک راشيتيسم هيپوفسفاتميك، اتوزومال غالب Metabolism Hypophosphatemic Rickets, Autosomal Dominant 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C63.22
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک سندرم آلن هرندون دادلی Metabolism Allan-Herndon-Dudley Syndrome; Ahds 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A00.0Y
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک سندرم باردت بیدل 1 Metabolism Bardet-Biedl Syndrome 1; Bbs1 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A61.0
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک سندرم دوبین-جانسون Metabolism Dubin-Johnson Syndrome; DJS 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C58.02
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک سندرم فون هیپل-لیندو Metabolism Von Hippel-Lindau Syndrome 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A74
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک سندرم فون هیپل-لیندو؛ VHL Metabolism Von Hippel-Lindau Syndrome; Vhl 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A75
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک سندرم لی Metabolism Leigh Syndrome 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C53.24
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک سیستینوزیس، نفروپاتی؛ CTNS Metabolism Cystinosis, Nephropathic; Ctns 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C60.1
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کم خونی، همولیتیک غیرفروسیتیک، به دلیل کمبود G6PD Metabolism Anemia, Nonspherocytic Hemolytic, Due To G6pd Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C51.3
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کم کاری تیروئید Metabolism Hypothyroidism 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A00
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود 3- متیل کروتونیل-کوآ کربوکسیلاز 2 Metabolism 3-Methylcrotonyl-Coa Carboxylase 2 Deficiency; Mcc2 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C50.E0
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود آلفا-1-آنتی تریپسین Metabolism Alpha-1-Antitrypsin Deficiency; A1atd 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C5A
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود چندگانه دهیدروژناز گلوتاریل Metabolism Multiple Acyl-Coa Dehydrogenase Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C52.01
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود زنجیره بسیار بلند دهیدروژنازACYL-CoA Metabolism Acyl-Coa Dehydrogenase, Very Long-Chain Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C52.01
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود ویتامین B12 Metabolism Vitamin B12 Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5B5F
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود ویتامین B9 Metabolism Vitamin B9 Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5B5E
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود ویتامین D Metabolism Vitamin D Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5B57
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود ویتامین E Metabolism Vitamin E Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5B58
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمپلکس زنجیره تنفسی میتوکندری نوع 3 Metabolism Mitochondrial Complex III Deficiency, Nuclear Type 1 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C53.2Y
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک لکودیستروفی متاکروماتیک Metabolism Metachromatic Leukodystrophy 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.02
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک لیپوفوشینوز سروئید نورونی 1 Metabolism Ceroid Lipofuscinosis, Neuronal 1 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.1
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک لیپوفوشینوز سروئید نورونی 7 Metabolism Ceroid Lipofuscinosis, Neuronal, 7; CLN7 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.1
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک مانوسیدوزیس، آلفا B، لیزوزومال Metabolism Mannosidosis, Alpha B, Lysosomal; Mansa 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.21
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک متیل مالونیک اسیدمیا نوع CBIA Metabolism Methylmalonic Aciduria, CBIA Type 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C50.E0
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک متیل مالونیک اسیدمیا نوع CBIB Metabolism Methylmalonic Aciduria, CBIB Type 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C50.E0
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک موکوپلی ساکاریدوز نوع 3A Metabolism Mucopolysaccharidosis, Type IIIa; Mps3a 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.3Y
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک موکوپلی ساکاریدوز نوع 3B Metabolism Mucopolysaccharidosis, Type IIIb; Mps3b 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.3Y
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک موکوپلی ساکاریدوز نوع 4A Metabolism Mucopolysaccharidosis, Type Iva; Mps4a 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.32
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک موکوپلی ساکاریدوز نوع 6 Metabolism Mucopolysaccharidosis Type Vi; Mps6 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.33
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک موکوپلی ساکاریدوز نوع 7 Metabolism Mucopolysaccharidosis, Type Vii; Mps7 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.3Y
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک نفروپاتی دیابت نوع 1 Metabolism Type 1 Diabetes Nephropathy 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A10
متابولیسم اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک هیپوفسفاتازی، بزرگسالان Metabolism Hypophosphatasia, Adult 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C64.3
متابولیسم دارو سطح منیزیم Metabolism Magnesium Levels X Extension Codes XM5TD2
متابولیسم دارو سطح هورمون تیروئید Metabolism Thyroid Hormone Levels X Extension Codes XM93X7
متابولیسم دارو سطوح کلسیم Metabolism Calcium Levels X Extension Codes XM8KC2
متابولیسم دارو ظرفیت آنتی اکسیدانی Metabolism Antioxidant Capacity X Extension Codes XM3046
متابولیسم صفات متابولیکی استعداد اضافه وزن Metabolism Predisposition To Overweight - - -
متابولیسم صفات متابولیکی آسیب عمومی Metabolism General Injury - - -
متابولیسم صفات متابولیکی پاسخ به چربی های تک غیر اشباع Metabolism Response To Monounsaturated Fats - - -
متابولیسم صفات متابولیکی پروتئین واکنشی C و تعداد گلبول های سفید خون Metabolism C-Reactive Protein And White Blood Cell Count - - -
متابولیسم صفات متابولیکی پیری Metabolism Aging - - -
متابولیسم صفات متابولیکی تراکم معدنی استخوان Metabolism Bone Mineral Density - - -
متابولیسم صفات متابولیکی تری گلیسیرید Metabolism Triglycerides - - -
متابولیسم صفات متابولیکی تعداد ائوزینوفیل ها Metabolism Eosinophil Counts - - -
متابولیسم صفات متابولیکی تعداد گلبول های قرمز Metabolism Red Blood Cell Count - - -
متابولیسم صفات متابولیکی تعداد مونوسیت ها Metabolism Monocyte Count - - -
متابولیسم صفات متابولیکی تنظیم سطح سروتونین Metabolism Regulation Of Serotonin Levels - - -
متابولیسم صفات متابولیکی خطر آسیب Metabolism Injury Risk - - -
متابولیسم صفات متابولیکی سطح اسید اوریک Metabolism Uric Acid Levels - - -
متابولیسم صفات متابولیکی سطح اسیدهای چرب غیراشباع امگا 6 پلاسما (دی هموگاما-لینولنیک اسید) Metabolism Plasma Omega-6 Polyunsaturated Fatty Acid Levels (Dihomogamma-Linolenic Acid) - - -
متابولیسم صفات متابولیکی سطح اورومودولین ادراری Metabolism Urinary Uromodulin Levels - - -
متابولیسم صفات متابولیکی سطح آدیپونکتین Metabolism Adiponectin Levels - - -
متابولیسم صفات متابولیکی سطح آلبومین سرم Metabolism Serum Albumin Level - - -
متابولیسم صفات متابولیکی سطح آنزیم های کبدی Metabolism Liver Enzyme Levels - - -
متابولیسم صفات متابولیکی سطح آنزیم های کبدی (گاما گلوتامیل ترانسفراز) Metabolism Liver Enzyme Levels (Gamma-Glutamyl Transferase) - - -
متابولیسم صفات متابولیکی سطح بیلی روبین Metabolism Bilirubin Levels - - -
متابولیسم صفات متابولیکی سطح دهیدرواپی آندروسترون سولفات Metabolism Dehydroepiandrosterone Sulphate Levels - - -
متابولیسم صفات متابولیکی سطح فسفر Metabolism Phosphorus Levels - - -
متابولیسم صفات متابولیکی سطح فسفولیپید (پلاسما) Metabolism Phospholipid Levels (Plasma) - - -
متابولیسم صفات متابولیکی سطح هموگلوبین گلیکوزیله Metabolism Glycated Hemoglobin Levels - - -
متابولیسم صفات متابولیکی سطح هورمون های جنسی Metabolism Sex Hormone Levels - - -
متابولیسم صفات متابولیکی سطح ویتامین B در سکته مغزی ایسکمیک Metabolism Vitamin B Levels In Ischemic Stroke - - -
متابولیسم صفات متابولیکی سطوح امگا 6 و امگا 3 Metabolism Omega 6 And Omega 3 Levels - - -
متابولیسم صفات متابولیکی سطوح پلاسمایی میکروگلوبولین بتا-2 Metabolism Beta-2 Microglubulin Plasma Levels - - -
متابولیسم صفات متابولیکی شمارش پلاکت Metabolism Platelet Count - - -
متابولیسم صفات متابولیکی شمارش گلبول های سفید Metabolism White Blood Cell Count - - -
متابولیسم صفات متابولیکی فواید عمومی ورزش در بدن شما Metabolism Global Benefit Of The Sport In Your Body - - -
متابولیسم صفات متابولیکی فواید ورزش در حساسیت به انسولین Metabolism Benefit Of Exercise In Insulin Sensitivity - - -
متابولیسم صفات متابولیکی فواید ورزش در سطح کلسترول Metabolism Benefits Of Exercise In Cholesterol - - -
متابولیسم صفات متابولیکی فواید ورزش در شاخص توده بدنی Metabolism Benefit Of Exercise In Body Mass Index - - -
متابولیسم صفات متابولیکی کارایی متابولیک Metabolism Metabolic Efficiency - - -
متابولیسم صفات متابولیکی کلسترول HDL Metabolism Cholesterol Hdl - - -
متابولیسم صفات متابولیکی کلسترول LDL Metabolism Cholesterol Ldl - - -
متابولیسم صفات متابولیکی مشکل کاهش وزن Metabolism Difficulty Losing Weight - - -
متابولیسم صفات متابولیکی میزان IgE Metabolism IgE Levels - - -
متابولیسم صفات متابولیکی میزان آهن Metabolism Iron - - -
متابولیسم صفات متابولیکی میزان هموسیستئین Metabolism Homocysteine Levels - - -
ناقلین بیماری اختلالات سرطانی پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی 1 Carrier status Familial Adenomatous Polyposis 1; Fap1 2 Neoplasms 2B90.Y
ناقلین بیماری اختلالات سرطانی سرطان تیروئید، مدولاری خانوادگی Carrier status Thyroid Carcinoma, Familial Medullary; Mtc 2 Neoplasms 2D10
ناقلین بیماری اختلالات سرطانی لوسمی، میلوئید حاد Carrier status Leukemia, Acute Myeloid 2 Neoplasms 2A60
ناقلین بیماری اختلالات سیستم ایمنی آگاماگلوبولینمیا وابسته به X Carrier status Agammaglobulinemia, X-Linked 4 Diseases of the immune system 4A01.01
ناقلین بیماری اختلالات سیستم ایمنی بیماری گرانولوماتوز، مزمن، وابسته به X Carrier status Granulomatous Disease, Chronic, X-Linked 4 Diseases of the immune system 4A00.0Z
ناقلین بیماری اختلالات سیستم ایمنی تب مدیترانه ای خانوادگی Carrier status Familial Mediterranean Fever; FMF 4 Diseases of the immune system 4A60.0
ناقلین بیماری اختلالات سیستم ایمنی سندرم بلوم Carrier status Bloom Syndrome; Blm 4 Diseases of the immune system 4A01.31
ناقلین بیماری اختلالات سیستم ایمنی سندرم هموفاگوسیتیک لنفوهیستوسیتوز، خانوادگی 2 Carrier status Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Familial, 2; Fhl2 4 Diseases of the immune system 4A01.23
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک اسید گلوتاریک GA1 Carrier status Glutaric Acidemia I 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C50.E1
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک اسیدوری متیلمالونیک و هموسیستینوری Carrier status Methylmalonic Aciduria And Homocystinuria 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C50.E0
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک آمیلوئیدوز، ارثی، مرتبط با ترانس تیرتین Carrier status Amyloidosis, Hereditary, Transthyretin-Related 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5D00
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری ادرار شربت افرا Carrier status Maple Syrup Urine Disease 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C50.D0
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری تای ساکس Carrier status Tay-Sachs Disease; Tsd 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.00
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری دانون Carrier status Danon Disease 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C51.3
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری ذخیره گلیکوژن 1A Carrier status Glycogen Storage Disease IA 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C51.3
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری ذخیره گلیکوژن 2 Carrier status Glycogen Storage Disease II 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C51.3
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری فابری Carrier status Fabry Disease 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.01
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری گوچر، نوع I Carrier status Gaucher Disease, Type I 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.0Y
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری نیمان پیک، نوع C1 Carrier status Niemann-Pick Disease, Type C1 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.0Y
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری نیمن پیک، نوع A Carrier status Niemann-Pick Disease, Type A 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.0Y
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری نیمن پیک، نوع B Carrier status Niemann-Pick Disease, Type B 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.0Y
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک بیماری ویلسون Carrier status Wilson Disease 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C64.00
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک تیروزینمی، نوع 1 Carrier status Tyrosinemia, Type I 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C50
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک چاقی ناشی از کمبود گیرنده ملانوکورتین 4 Carrier status Obesity Due To Melanocortin 4 Receptor Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5B81.Y
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک دیابت با شروع بلوغ در جوانان، نوع 2 Carrier status Maturity-Onset Diabetes Of The Young, Type 2; Mody2 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A13.6
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک دیابت با شروع بلوغ در جوانان، نوع 3 Carrier status Maturity-Onset Diabetes Of The Young, Type 3; Mody3 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A13.6
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک دیابت نوزادان Carrier status Diabetes Mellitus, Permanent Neonatal 19 Certain conditions originating in the perinatal period KB60.2Y
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک راشيتيسم هيپوفسفاتميك، اتوزومال غالب Carrier status Hypophosphatemic Rickets, Autosomal Dominant 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C63.22
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک سندرم آلن هرندون دادلی Carrier status Allan-Herndon-Dudley Syndrome; Ahds 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A00.0Y
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک سندرم باردت بیدل 1 Carrier status Bardet-Biedl Syndrome 1; Bbs1 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A61.0
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک سندرم دوبین-جانسون Carrier status Dubin-Johnson Syndrome; DJS 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C58.02
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک سندرم فون هیپل-لیندو؛ VHL Carrier status Von Hippel-Lindau Syndrome; Vhl 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A75
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک سندرم لی Carrier status Leigh Syndrome 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C53.24
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک سیستینوزیس، نفروپاتی؛ CTNS Carrier status Cystinosis, Nephropathic; Ctns 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C60.1
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کم خونی، همولیتیک غیرفروسیتیک، به دلیل کمبود G6PD Carrier status Anemia, Nonspherocytic Hemolytic, Due To G6pd Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C51.3
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود 3- متیل کروتونیل-کوآ کربوکسیلاز 2 Carrier status 3-Methylcrotonyl-Coa Carboxylase 2 Deficiency; Mcc2 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C50.E0
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود آلفا-1-آنتی تریپسین Carrier status Alpha-1-Antitrypsin Deficiency; A1atd 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C5A
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود چندگانه دهیدروژناز گلوتاریل Carrier status Multiple Acyl-Coa Dehydrogenase Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C52.01
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود زنجیره بسیار بلند دهیدروژنازACYL-CoA Carrier status Acyl-Coa Dehydrogenase, Very Long-Chain Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C52.01
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمپلکس زنجیره تنفسی میتوکندری نوع 3 Carrier status Mitochondrial Complex III Deficiency, Nuclear Type 1 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C53.2Y
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک لکودیستروفی متاکروماتیک Carrier status Metachromatic Leukodystrophy 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.02
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک لیپوفوشینوز سروئید نورونی 1 Carrier status Ceroid Lipofuscinosis, Neuronal 1 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.1
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک لیپوفوشینوز سروئید نورونی 7 Carrier status Ceroid Lipofuscinosis, Neuronal, 7; CLN7 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.1
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک مانوسیدوزیس، آلفا B، لیزوزومال Carrier status Mannosidosis, Alpha B, Lysosomal; Mansa 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.21
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک متیل مالونیک اسیدمیا نوع CBIA Carrier status Methylmalonic Aciduria, CBIA Type 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C50.E0
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک متیل مالونیک اسیدمیا نوع CBIB Carrier status Methylmalonic Aciduria, CBIB Type 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C50.E0
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک موکوپلی ساکاریدوز نوع 3A Carrier status Mucopolysaccharidosis, Type IIIa; Mps3a 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.3Y
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک موکوپلی ساکاریدوز نوع 3B Carrier status Mucopolysaccharidosis, Type IIIb; Mps3b 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.3Y
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک موکوپلی ساکاریدوز نوع 4A Carrier status Mucopolysaccharidosis, Type Iva; Mps4a 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.32
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک موکوپلی ساکاریدوز نوع 6 Carrier status Mucopolysaccharidosis Type Vi; Mps6 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.33
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک موکوپلی ساکاریدوز نوع 7 Carrier status Mucopolysaccharidosis, Type Vii; Mps7 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C56.3Y
ناقلین بیماری اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک هیپوفسفاتازی، بزرگسالان Carrier status Hypophosphatasia, Adult 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5C64.3
ناقلین بیماری بیماری سیستم عصبی آدرنو لوکو دیستروفی Carrier status Adrenoleukodystrophy 8 Diseases of the nervous system   8A44.1
ناقلین بیماری بیماری سیستم عصبی آنسفالوپاتی صرعی، نوزادان اولیه 2 Carrier status Epileptic Encephalopathy, Early Infantile, 2; Eiee2 8 Diseases of the nervous system   8A62.Y
ناقلین بیماری بیماری سیستم عصبی بیماری شارکو-ماری-دندان نوع 4C Carrier status Charcot-Marie-Tooth Disease, Type 4C; CMT4C 8 Diseases of the nervous system   8C20.0
ناقلین بیماری بیماری سیستم عصبی دیستروفی عضلانی-دیستروگلیکانوپاتی Carrier status Muscular Dystrophy-Dystroglycanopathy (Congenital With Brain And Eye Anomalies), Type A, 1 8 Diseases of the nervous system 8C70
ناقلین بیماری بیماری سیستم عصبی دیستروفی عضلانی، نوع بکر Carrier status Muscular Dystrophy, Becker Type; BMD 8 Diseases of the nervous system   8C70.0
ناقلین بیماری بیماری سیستم عصبی سندرم کمبود GLUT1 (دی ویوو) Carrier status Glut1 Deficiency Syndrome 1; Glut1ds1 8 Diseases of the nervous system   8A61.4Y
ناقلین بیماری بیماری سیستم عصبی صرع میوکلونوس پیشرونده لافورا Carrier status Myoclonic Epilepsy Of Lafora 8 Diseases of the nervous system 8A06.Y
ناقلین بیماری بیماری سیستم عصبی لکوانسفالوپاتی چندکانونی پیش‌رونده Carrier status Leukoencephalopathy With Vanishing White Matter 8 Diseases of the nervous system 8E4Y
ناقلین بیماری بیماری سیستم عصبی میوپاتی میوفیبریلار 1 Carrier status Myopathy, Myofibrillar, 1 8 Diseases of the nervous system   8C76
ناقلین بیماری بیماری سیستم عصبی میوپاتی نمالین 2 Carrier status Nemaline Myopathy 2 8 Diseases of the nervous system   8C72.00
ناقلین بیماری بیماری سیستم عصبی میوپاتی هسته ی مرکزی 1 Carrier status Myopathy, Centronuclear, 1 8 Diseases of the nervous system   8C72.01
ناقلین بیماری بیماری سیستم عصبی میوپاتی هسته ی مرکزی وابسته به X Carrier status Myopathy, Centronuclear, X-Linked; Cnmx 8 Diseases of the nervous system   8C72.01
ناقلین بیماری بیماری های پوستی آلبینیسم چشمی نوع IA Carrier status Albinism, Oculocutaneous, Type IA; OCA1A 14 Diseases of the skin EC23.2
ناقلین بیماری بیماری های پوستی آلبینیسم چشمی نوع IB Carrier status Albinism, Oculocutaneous, Type Ib; OCA1B 14 Diseases of the skin EC23.2
ناقلین بیماری بیماری های پوستی سندرم هرمانسکی-پودلاک 3 Carrier status Hermansky-Pudlak Syndrome 3 14 Diseases of the skin EC23.20
ناقلین بیماری بیماری های خونی اریتروسیتوز، خانوادگی، 2 Carrier status Erythrocytosis, Familial, 2; Ecyt2 3 Diseases of the blood or blood-forming organs 3A10.2
ناقلین بیماری بیماری های خونی بتا تالاسمی Carrier status Beta-Thalassemia 3 Diseases of the blood or blood-forming organs 3A50.2 
ناقلین بیماری بیماری های خونی کم خونی فانکونی، گروه مکمل O Carrier status Fanconi Anemia, Complementation Group O 3 Diseases of the blood or blood-forming organs 3A70.0
ناقلین بیماری بیماری های خونی کمبود آنتی ترومبین III. AT3D Carrier status Antithrombin III Deficiency; At3d 3 Diseases of the blood or blood-forming organs 3B61.0Y
ناقلین بیماری بیماری های دستگاه تناسلی ادراری سندرم نفروتیک نوع 1 Carrier status Nephrotic Syndrome, Type 1 16 Diseases of the genitourinary system GB41
ناقلین بیماری بیماری های سیستم بینایی آکروماتوپسی 2 Carrier status Achromatopsia 2; Achm2 9 Diseases of the visual system   9D44
ناقلین بیماری بیماری های سیستم بینایی رتینیت پیگمنتوزا Carrier status Retinitis Pigmentosa; Rp 9 Diseases of the visual system   9B70
ناقلین بیماری بیماری های سیستم بینایی شب کوری، ثابت مادرزادی، نوع C1 Carrier status Night Blindness, Congenital Stationary, Type 1C 9 Diseases of the visual system   9D45
ناقلین بیماری بیماری های سیستم تنفسی سیستیک فیبروزیس Carrier status Cystic Fibrosis; Cf 12 Diseases of the respiratory system CA25
ناقلین بیماری بیماری های سیستم گردش خون دیسپلازی بطن راست آریتموژنیک، خانوادگی، 10 Carrier status Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia, Familial, 10; Arvd10 11 Diseases of the circulatory system BC43.6
ناقلین بیماری بیماری های سیستم گردش خون سندرم بروگادا 1 Carrier status Brugada Syndrome 1; Brgda1 11 Diseases of the circulatory system BC65.1
ناقلین بیماری بیماری های سیستم گردش خون سندرم جرول و لانگ-نیلسن 1 Carrier status Jervell And Lange-Nielsen Syndrome 1 11 Diseases of the circulatory system BC65.0
ناقلین بیماری بیماری های سیستم گردش خون سندرم کیو. تی Carrier status Long Qt Syndrome 1 11 Diseases of the circulatory system BC65.0
ناقلین بیماری بیماری های سیستم گردش خون سندرم لویس-دیتز Carrier status Loeys-Dietz Syndrome 2 11 Diseases of the circulatory system BD50.Z
ناقلین بیماری بیماری های سیستم گردش خون کاردیومیوپاتی، دیلاته، 1A Carrier status Cardiomyopathy, Dilated, 1a; CMD1A 11 Diseases of the circulatory system BC43.0
ناقلین بیماری بیماری های سیستم گردش خون کاردیومیوپاتی، دیلاته، 1S Carrier status Cardiomyopathy, Dilated, 1s; CMD1S 11 Diseases of the circulatory system BC43.0
ناقلین بیماری بیماری های سیستم گردش خون کاردیومیوپاتی، هیپرتروفیک خانوادگی 1 Carrier status Cardiomyopathy, Familial Hypertrophic, 1; CMH1 11 Diseases of the circulatory system BC43.10
ناقلین بیماری بیماری های سیستم گردش خون کاردیومیوپاتی، هیپرتروفیک خانوادگی 2 Carrier status Cardiomyopathy, Familial Hypertrophic, 2; CMH2 11 Diseases of the circulatory system BC43.10
ناقلین بیماری علایم بالینی سندرم هیستیوسیتوز-لنفادنوپاتی پلاس Carrier status Histiocytosis-Lymphadenopathy Plus Syndrome 21 Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified   MA01.Z
ناقلین بیماری عوامل موثر بر سلامتی سندروم روبین اشتاین طیبی Carrier status Rubinstein-Taybi Syndrome 1; Rsts1 24 Factors influencing health status or contact with health services LD2F.1Y
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی اختلال شبیه سندرم نونان با یا بدون لوسمی میلومونوسیتی جوان Carrier status Noonan Syndrome-Like Disorder With Or Without Juvenile Myelomonocytic Leukemia; Nsll 20 Developmental anomalies LD2F.15
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی انسفالیت Carrier status Lissencephaly 1 20 Developmental anomalies LD20.1
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی اوستئوژنزیز امپرفکتیا نوع 3 Carrier status Osteogenesis Imperfecta, Type III; Oi3 20 Developmental anomalies LD24.K0
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی پلی میکروگلیا دو طرفه Carrier status Polymicrogyria, Bilateral Frontoparietal; Bfpp 20 Developmental anomalies LA05.50
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی تنگی آئورت فوق دریچه ای Carrier status Supravalvular Aortic Stenosis 20 Developmental anomalies LA8A.3
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی توبروس اسکلروزیس 1 (تصلب تکمه‌ای) Carrier status Tuberous Sclerosis 1; Tsc1 20 Developmental anomalies LD2D.2
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی توبروس اسکلروزیس 2 (تصلب تکمه‌ای) Carrier status Tuberous Sclerosis 2; Tsc2 20 Developmental anomalies LD2D.2
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی دیسپلازی اکتودرمال 1، هیپوهیدروتیک وابسته به X Carrier status Ectodermal Dysplasia 1, Hypohidrotic, X-Linked; Xhed 20 Developmental anomalies LD27.0
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم اوریکولوکوندیلار 1 Carrier status Auriculocondylar Syndrome 1; Arcnd1 20 Developmental anomalies LD2F.16
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم اوشر نوع ID Carrier status Usher Syndrome, Type ID 20 Developmental anomalies LD2H.4
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم اوشر نوع ID Carrier status Usher Syndrome, Type IF 20 Developmental anomalies LD2H.4
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم اوشر نوع ID Carrier status Usher Syndrome, Type IIA 20 Developmental anomalies LD2H.4
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم اوشر نوع ID Carrier status Usher Syndrome, Type IIC 20 Developmental anomalies LD2H.4
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم اوشر نوع ID Carrier status Usher Syndrome, Type IID 20 Developmental anomalies LD2H.4
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم اوشر نوع ID Carrier status Usher Syndrome, Type IIIA 20 Developmental anomalies LD2H.4
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم اوشر، نوع 1 Carrier status Usher Syndrome, Type I 20 Developmental anomalies LD2H.4
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم آرسکوگ-اسکات Carrier status Aarskog-Scott Syndrome; Aas 20 Developmental anomalies LD2F.1Y
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم آنجلمن Carrier status Angelman Syndrome; As 20 Developmental anomalies LD90.0
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم پیت هاپکینز Carrier status Pitt-Hopkins Syndrome; Pths 20 Developmental anomalies LD2F.1Y
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم ژوبرت 14 Carrier status Joubert Syndrome 14 20 Developmental anomalies LD20.00
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم ژوبرت 16 Carrier status Joubert Syndrome 16 20 Developmental anomalies LD20.00
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم ژوبرت 3 Carrier status Joubert Syndrome 3 20 Developmental anomalies LD20.00
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم ژوبرت 5 Carrier status Joubert Syndrome 5 20 Developmental anomalies LD20.00
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم ژوبرت 7 Carrier status Joubert Syndrome 7 20 Developmental anomalies LD20.00
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم ژوبرت 8 Carrier status Joubert Syndrome 8 20 Developmental anomalies LD20.00
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم ژوبرت 9 Carrier status Joubert Syndrome 9 20 Developmental anomalies LD20.00
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم سوتوس 1 Carrier status Sotos Syndrome 1; Sotos1 20 Developmental anomalies LD2C
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم قلبی فاسیوکتانئوس 1 Carrier status Cardiofaciocutaneous Syndrome 1; Cfc1 20 Developmental anomalies LD27.0Y
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم کابوکی 1 Carrier status Kabuki Syndrome 1 20 Developmental anomalies LD2F.1Y
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم کاستلو Carrier status Costello Syndrome; CSTLO 20 Developmental anomalies LD2F.1Y
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم کهیر-ناشنوایی-آمیلوئیدوز Carrier status Meckel Syndrome, Type 3 20 Developmental anomalies LD2F.13
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم کورنلیا دی لانژ 1 Carrier status Cornelia De Lange Syndrome 1; CDLS1 20 Developmental anomalies LD2F.1Y
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم لئوپارد 1 Carrier status Leopard Syndrome 1 20 Developmental anomalies LD2F.1Y
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم نونان 1 Carrier status Noonan Syndrome 1; Ns1 20 Developmental anomalies LD2F.15
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم نونان 4 Carrier status Noonan Syndrome 4; Ns4 20 Developmental anomalies LD2F.15
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی سندرم ویور WVS Carrier status Weaver Syndrome; Wvs 20 Developmental anomalies LD2C
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی عقب ماندگی ذهنی و میکروسفالی با هیپوپلازی پونتین و مخچه Carrier status Mental Retardation And Microcephaly With Pontine And Cerebellar Hypoplasia; MICPCH 20 Developmental anomalies LD20.2
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی کمبود 17-بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز III Carrier status 17-Beta Hydroxysteroid Dehydrogenase III Deficiency 20 Developmental anomalies LD2A.3
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی کندرودیسپلازیا پونکتاتا 1، وابسته به X مغلوب Carrier status Chondrodysplasia Punctata 1, X-Linked Recessive;CDPX1 20 Developmental anomalies LD24.04
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی میکروسفالی 5، اولیه، اتوزومال مغلوب. MCPH5 Carrier status Microcephaly 5, Primary, Autosomal Recessive; Mcph5 20  Developmental anomalies LA05.0
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی ناشنوایی، اتوزومال مغلوب 1A Carrier status Deafness, Autosomal Recessive 1a; DFNB1A 20 Developmental anomalies LD27.0Y
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی ناشنوایی، اتوزومال مغلوب 31 Carrier status Deafness, Autosomal Recessive 31; DFNB31 20 Developmental anomalies LD2H
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی ناشنوایی، اتوزومال مغلوب 7 Carrier status Deafness, Autosomal Recessive 7; DFNB7 20 Developmental anomalies LD27.0Y
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی ناشنوایی، اتوزومال مغلوب 9 Carrier status Deafness, Autosomal Recessive 9; DFNB9 20 Developmental anomalies LD27.0Y
ناقلین بیماری ناهنجاری های تکاملی هیپوپلازی آدرنال، مادرزادی Carrier status Adrenal Hypoplasia, Congenital 20 Developmental anomalies LC80
ناهنجاری های تکاملی عوامل موثر بر سلامتی سندروم روبین اشتاین طیبی Developmental anomalies Rubinstein-Taybi Syndrome 1; Rsts1 24 Factors influencing health status or contact with health services LD2F.1Y
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی اختلال شبیه سندرم نونان با یا بدون لوسمی میلومونوسیتی جوان Developmental anomalies Noonan Syndrome-Like Disorder With Or Without Juvenile Myelomonocytic Leukemia; Nsll 20 Developmental anomalies LD2F.15
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی انسفالیت Developmental anomalies Lissencephaly 1 20 Developmental anomalies LD20.1
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی اوستئوژنزیز امپرفکتیا نوع 3 Developmental anomalies Osteogenesis Imperfecta, Type III; Oi3 20 Developmental anomalies LD24.K0
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی پلی میکروگلیا دو طرفه Developmental anomalies Polymicrogyria, Bilateral Frontoparietal; Bfpp 20 Developmental anomalies LA05.50
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی تنگی آئورت فوق دریچه ای Developmental anomalies Supravalvular Aortic Stenosis 20 Developmental anomalies LA8A.3
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی توبروس اسکلروزیس 1 (تصلب تکمه‌ای) Developmental anomalies Tuberous Sclerosis 1; Tsc1 20 Developmental anomalies LD2D.2
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی توبروس اسکلروزیس 2 (تصلب تکمه‌ای) Developmental anomalies Tuberous Sclerosis 2; Tsc2 20 Developmental anomalies LD2D.2
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی دیسپلازی اکتودرمال 1، هیپوهیدروتیک وابسته به X Developmental anomalies Ectodermal Dysplasia 1, Hypohidrotic, X-Linked; Xhed 20 Developmental anomalies LD27.0
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم اوریکولوکوندیلار 1 Developmental anomalies Auriculocondylar Syndrome 1; Arcnd1 20 Developmental anomalies LD2F.16
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم اوشر نوع ID Developmental anomalies Usher Syndrome, Type ID 20 Developmental anomalies LD2H.4
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم اوشر نوع ID Developmental anomalies Usher Syndrome, Type IF 20 Developmental anomalies LD2H.4
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم اوشر نوع ID Developmental anomalies Usher Syndrome, Type IIA 20 Developmental anomalies LD2H.4
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم اوشر نوع ID Developmental anomalies Usher Syndrome, Type IIC 20 Developmental anomalies LD2H.4
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم اوشر نوع ID Developmental anomalies Usher Syndrome, Type IID 20 Developmental anomalies LD2H.4
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم اوشر نوع ID Developmental anomalies Usher Syndrome, Type IIIA 20 Developmental anomalies LD2H.4
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم اوشر، نوع 1 Developmental anomalies Usher Syndrome, Type I 20 Developmental anomalies LD2H.4
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم آرسکوگ-اسکات Developmental anomalies Aarskog-Scott Syndrome; Aas 20 Developmental anomalies LD2F.1Y
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم آنجلمن Developmental anomalies Angelman Syndrome; As 20 Developmental anomalies LD90.0
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم پیت هاپکینز Developmental anomalies Pitt-Hopkins Syndrome; Pths 20 Developmental anomalies LD2F.1Y
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم ژوبرت 14 Developmental anomalies Joubert Syndrome 14 20 Developmental anomalies LD20.00
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم ژوبرت 16 Developmental anomalies Joubert Syndrome 16 20 Developmental anomalies LD20.00
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم ژوبرت 3 Developmental anomalies Joubert Syndrome 3 20 Developmental anomalies LD20.00
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم ژوبرت 5 Developmental anomalies Joubert Syndrome 5 20 Developmental anomalies LD20.00
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم ژوبرت 7 Developmental anomalies Joubert Syndrome 7 20 Developmental anomalies LD20.00
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم ژوبرت 8 Developmental anomalies Joubert Syndrome 8 20 Developmental anomalies LD20.00
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم ژوبرت 9 Developmental anomalies Joubert Syndrome 9 20 Developmental anomalies LD20.00
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم سوتوس 1 Developmental anomalies Sotos Syndrome 1; Sotos1 20 Developmental anomalies LD2C
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم قلبی فاسیوکتانئوس 1 Developmental anomalies Cardiofaciocutaneous Syndrome 1; Cfc1 20 Developmental anomalies LD27.0Y
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم کابوکی 1 Developmental anomalies Kabuki Syndrome 1 20 Developmental anomalies LD2F.1Y
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم کاستلو Developmental anomalies Costello Syndrome; CSTLO 20 Developmental anomalies LD2F.1Y
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم کهیر-ناشنوایی-آمیلوئیدوز Developmental anomalies Meckel Syndrome, Type 3 20 Developmental anomalies LD2F.13
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم کورنلیا دی لانژ 1 Developmental anomalies Cornelia De Lange Syndrome 1; CDLS1 20 Developmental anomalies LD2F.1Y
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم لئوپارد 1 Developmental anomalies Leopard Syndrome 1 20 Developmental anomalies LD2F.1Y
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم نونان 1 Developmental anomalies Noonan Syndrome 1; Ns1 20 Developmental anomalies LD2F.15
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم نونان 4 Developmental anomalies Noonan Syndrome 4; Ns4 20 Developmental anomalies LD2F.15
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی سندرم ویور WVS Developmental anomalies Weaver Syndrome; Wvs 20 Developmental anomalies LD2C
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی عقب ماندگی ذهنی و میکروسفالی با هیپوپلازی پونتین و مخچه Developmental anomalies Mental Retardation And Microcephaly With Pontine And Cerebellar Hypoplasia; MICPCH 20 Developmental anomalies LD20.2
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی کمبود 17-بتا هیدروکسی استروئید دهیدروژناز III Developmental anomalies 17-Beta Hydroxysteroid Dehydrogenase III Deficiency 20 Developmental anomalies LD2A.3
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی کندرودیسپلازیا پونکتاتا 1، وابسته به X مغلوب Developmental anomalies Chondrodysplasia Punctata 1, X-Linked Recessive;CDPX1 20 Developmental anomalies LD24.04
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی میکروسفالی 5، اولیه، اتوزومال مغلوب. MCPH5 Developmental anomalies Microcephaly 5, Primary, Autosomal Recessive; Mcph5 20  Developmental anomalies LA05.0
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی ناشنوایی، اتوزومال مغلوب 1A Developmental anomalies Deafness, Autosomal Recessive 1a; DFNB1A 20 Developmental anomalies LD27.0Y
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی ناشنوایی، اتوزومال مغلوب 31 Developmental anomalies Deafness, Autosomal Recessive 31; DFNB31 20 Developmental anomalies LD2H
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی ناشنوایی، اتوزومال مغلوب 7 Developmental anomalies Deafness, Autosomal Recessive 7; DFNB7 20 Developmental anomalies LD27.0Y
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی ناشنوایی، اتوزومال مغلوب 9 Developmental anomalies Deafness, Autosomal Recessive 9; DFNB9 20 Developmental anomalies LD27.0Y
ناهنجاری های تکاملی ناهنجاری های تکاملی هیپوپلازی آدرنال، مادرزادی Developmental anomalies Adrenal Hypoplasia, Congenital 20 Developmental anomalies LC80
نقشه فردی اختلالات ذهنی، رفتاری و تکامل عصبی الکلیسم (درجه وابستگی به الکل) Personal Map Alcoholism (Alcohol Dependence Factor Score) 6 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders 6C40.2
نقشه فردی ارزیابی عملکرد ظرفیت هوازی Personal Map Aerobic Capacity V Supplementary section for functioning assessment VV30
نقشه فردی ارزیابی عملکرد قدرت و استقامت Personal Map Power And Endurance V Supplementary section for functioning assessment VV30
نقشه فردی بیماری های پوستی آکنه Personal Map Acne 14 Diseases of the skin ED80
نقشه فردی بیماری های پوستی کک و مک Personal Map Freckles 14 Diseases of the skin ED61.0
نقشه فردی بیماری های دستگاه تناسلی ادراری یائسگی (سن شروع) Personal Map Menopause (Age At Onset) 16 Diseases of the genitourinary system GA30.0
نقشه فردی بیماری های سیستم اسکلتی عضلانی یا بافت همبند خطر پارگی تاندون ها و رباط ها Personal Map Risk Of Ruptured Tendons And Ligaments 15 Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue FA34.1
نقشه فردی بیماری های عفونی یا انگلی خطر آسیب به مفاصل Personal Map Risk Of Injury To Joints 1 Certain infectious or parasitic diseases 1B12.40
نقشه فردی دارو پگینترفرون آلفا-2b Personal Map Peginterferon Alpha-2b X Extension Codes XM70P0
نقشه فردی دارو تاکرولیموس Personal Map Tacrolimus X Extension Codes XM1661
نقشه فردی دارو ریباویرین Personal Map Ribavirin X Extension Codes XM8YT1
نقشه فردی صفات متابولیکی استحکام - قدرت Personal Map Strength - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی اندازه گیری اسپیرومتری عملکرد ریوی (ظرفیت حیاتی اجباری) Personal Map Spirometric Measure Of Pulmonary Function (Forced Vitalcapacity) - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی آسیب عمومی Personal Map General Injury - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی پاسخ عضلانی به تمرین مقاومتی Personal Map Muscle Response To Resistance Training - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی پاسخ فشار خون Personal Map Response Of Blood Pressure - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی پیری Personal Map Aging - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی تاب آوری Personal Map Resilience - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی تریاک Personal Map Opium - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی تمایل به سیگار Personal Map Smoking Behavior - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی حفاظت در برابر آلودگی Personal Map Protection Against Pollution - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی خطر آسیب Personal Map Injury Risk - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی سلولیت Personal Map Cellulitis - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی ظرفیت بازسازی عضلات Personal Map Muscle Regeneration Capacity - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی ظرفیت قلبی Personal Map Cardio Capacity - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی قدرت عضلانی Personal Map Muscular Strength - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی محافظت در برابر گلیکوزیله شدن Personal Map Protection Against Glycation - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی مسیر پاداش دوپامین Personal Map Dopamine Reward Pathway - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی مقاومت Personal Map Resistance - - -
نقشه فردی صفات متابولیکی وابستگی به کوکایین Personal Map Cocaine Depend - - -
نقشه فردی علایم بالینی التهاب پوست Personal Map Inflammation Of The Skin 21 Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified   ME66.Y
نقشه فردی علایم بالینی تکانشگری Personal Map Impulsivity 21 Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified   MB28.5
نقشه فردی علایم بالینی حساسیت پوستی Personal Map Dermal Sensitivity 21 Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified   ME63.1
نقشه فردی علایم بالینی روان رنجوری Personal Map Neuroticism 21 Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified   MB28.A
نقشه فردی عواقب ناشی از علل خارجی خطر شکستگی با بار اضافی Personal Map Risk Of Overload Fracture 22 Injury, poisoning or certain other consequences of external causes ND56.2
نقشه فردی عواقب ناشی از علل خارجی دریازدگی Personal Map Motion Sickness 22 Injury, poisoning or certain other consequences of external causes NF08.3
نقشه فردی عوامل موثر بر سلامتی مصرف تنباکو Personal Map Tobacco Use 24 Factors influencing health status or contact with health services QE13
ورزشی صفات متابولیکی احساس سیری athletic Feeling Of Satiety - - -
ورزشی صفات متابولیکی احساس گرسنگی athletic Emotional Eating - - -
ورزشی صفات متابولیکی استحکام - قدرت athletic Strength - - -
ورزشی بیماری های سیستم گردش خون استعداد ابتلا به واریس athletic Varicose Veins 11 Diseases of the circulatory system BD52
ورزشی صفات متابولیکی استعداد اضافه وزن athletic Predisposition To Overweight - - -
ورزشی صفات متابولیکی افزایش جذب کربوهیدرات athletic Excessive Intake Of Carbohydrates - - -
ورزشی بیماری های سیستم گردش خون اندازه ریشه آئورت athletic Aortic Root Size 11 Diseases of the circulatory system BD52.71
ورزشی صفات متابولیکی اندازه گیری اسپیرومتری عملکرد ریوی (ظرفیت حیاتی اجباری) athletic Spirometric Measure Of Pulmonary Function (Forced Vitalcapacity) - - -
ورزشی بیماری های سیستم گردش خون انفارکتوس میوکارد (شروع زودرس) athletic Myocardial Infarction (Early Onset) 11 Diseases of the circulatory system BA41
ورزشی صفات متابولیکی آسیب عمومی athletic General Injury - - -
ورزشی صفات متابولیکی بهره بری از رژیم غذایی مدیترانه ای athletic Increased Benefits Of The Mediterranean Diet - - -
ورزشی صفات متابولیکی پاسخ به چربی های تک غیر اشباع athletic Response To Monounsaturated Fats - - -
ورزشی صفات متابولیکی پاسخ به رژیم کم کربوهیدرات athletic Effectiveness Of The Low Carbohydrate Diet - - -
ورزشی صفات متابولیکی پاسخ به رژیم مدیترانیه ای athletic Effectiveness Of The Mediterranean Diet - - -
ورزشی صفات متابولیکی پاسخ عضلانی به تمرین مقاومتی athletic Muscle Response To Resistance Training - - -
ورزشی صفات متابولیکی پاسخ فشار خون athletic Response Of Blood Pressure - - -
ورزشی صفات متابولیکی پاسخ فشار خون به ورزش athletic Response Of Blood Pressure To Sports - - -
ورزشی صفات متابولیکی تاب آوری athletic Resilience - - -
ورزشی صفات متابولیکی تراکم معدنی استخوان athletic Bone Mineral Density - - -
ورزشی صفات متابولیکی تری گلیسیرید athletic Triglycerides - - -
ورزشی صفات متابولیکی تمایل به خوردن athletic Eating Desire - - -
ورزشی صفات متابولیکی تمایل به شیرینی athletic Sweet - - -
ورزشی بیماری های سیستم اسکلتی عضلانی یا بافت همبند خستگی عضلانی athletic Muscular Fatigue 15 Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue FB32.5
ورزشی بیماری های سیستم اسکلتی عضلانی یا بافت همبند خطر پارگی تاندون ها و رباط ها athletic Risk Of Ruptured Tendons And Ligaments 15 Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue FA34.1
ورزشی اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک دیابت نوع 2 athletic Type 2 Diabetes 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A11
ورزشی صفات متابولیکی ذخیره بالای چربی athletic Excessive Fat Consumption - - -
ورزشی علایم بالینی روان رنجوری athletic Neuroticism 21 Symptoms, signs or clinical findings, not elsewhere classified   MB28.A
ورزشی بیماری های سیستم اسکلتی عضلانی یا بافت همبند روماتیسم مفصلی athletic Rheumatoid Arthritis 15 Diseases of the musculoskeletal system or connective tissue FA20
ورزشی صفات متابولیکی ریزه خواری athletic Pecking - - -
ورزشی صفات متابولیکی سطح هموگلوبین گلیکوزیله athletic Glycated Hemoglobin Levels - - -
ورزشی صفات متابولیکی سطح هورمون های جنسی athletic Sex Hormone Levels - - -
ورزشی ارزیابی عملکرد ضربان قلب athletic Heart Rate V Supplementary section for functioning assessment VV3Y
ورزشی ارزیابی عملکرد ضربان قلب در حال استراحت athletic Resting Heart Rate V Supplementary section for functioning assessment VV3Y
ورزشی صفات متابولیکی ظرفیت بازسازی عضلات athletic Muscle Regeneration Capacity - - -
ورزشی صفات متابولیکی ظرفیت قلبی athletic Cardio Capacity - - -
ورزشی ارزیابی عملکرد ظرفیت هوازی athletic Aerobic Capacity V Supplementary section for functioning assessment VV30
ورزشی صفات متابولیکی عملکرد عضلات اسکلتی athletic Skeletal Muscle Performance - - -
ورزشی صفات متابولیکی فواید عمومی ورزش در بدن شما athletic Global Benefit Of The Sport In Your Body - - -
ورزشی صفات متابولیکی فواید ورزش در حساسیت به انسولین athletic Benefit Of Exercise In Insulin Sensitivity - - -
ورزشی صفات متابولیکی فواید ورزش در سطح کلسترول athletic Benefits Of Exercise In Cholesterol - - -
ورزشی صفات متابولیکی فواید ورزش در شاخص توده بدنی athletic Benefit Of Exercise In Body Mass Index - - -
ورزشی صفات متابولیکی قدرت عضلانی athletic Muscular Strength - - -
ورزشی ارزیابی عملکرد قدرت و استقامت athletic Power And Endurance V Supplementary section for functioning assessment VV30
ورزشی صفات متابولیکی کارایی متابولیک athletic Metabolic Efficiency - - -
ورزشی صفات متابولیکی کلسترول HDL athletic Cholesterol Hdl - - -
ورزشی صفات متابولیکی کلسترول LDL athletic Cholesterol Ldl - - -
ورزشی اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کم کاری تیروئید athletic Hypothyroidism 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5A00
ورزشی اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود ویتامین B12 athletic Vitamin B12 Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5B5F
ورزشی اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود ویتامین B9 athletic Vitamin B9 Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5B5E
ورزشی اختلالات غدد، تغذیه ای و متابولیک کمبود ویتامین D athletic Vitamin D Deficiency 5 Endocrine, nutritional or metabolic diseases 5B57
ورزشی صفات متابولیکی مشکل کاهش وزن athletic Difficulty Losing Weight - - -
ورزشی صفات متابولیکی مصرف کم سبزیجات athletic Low Vegetables Consumption - - -
ورزشی صفات متابولیکی مقاومت athletic Resistance - - -
ورزشی صفات متابولیکی میزان آهن athletic Iron - - -